Slovníček pojmů

Důležité pojmy z oblasti pozemků v kostce

Pachtovní smlouva

Upravuje vztah mezi majitelem (propachtovatel) a uživatelem (pachtýřem) pozemků

Pachtovné

Uvádí se v Kč/ha/rok. Je rozdílné na základě domluvy, může být v penězích i v naturálním plnění

Výpovědní lhůta z pachtovní smlouvy

Nejideálnější je 1 rok, ale opět je na základě domluvy mezi propachtovatem a pachtýřem.

Výše pachtu

Různá výše dle domluvy, odvíjí se taky od bonity půdy a dalších jiných skutečností

LPIS

Veřejný registr půdy. Je to geografický informační systém, kde jsou evidovány informace o využití zemědělské půdy

Předkupní právo

Předkupní právo k nemovitým věcem u nás existovalo několik
desetiletí a bylo zrušeno ke konci roku 2013. Od 1. 1. 2018 opět vstoupilo toto právo v platnost, opět bude zrušeno od 01.07.2020.

Ideální spoluvlastnický podíl

Podíl spoluvlastníka, nevztahuje se na konkrétní část nemovitosti, ale každý ze spoluvlastníků má svůj podíl na celé dané nemovitosti.

Bonita půdy

Je pětimístný číselný kód sloužící pro rozlišení klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v České republice.

Zaujali jsme vás?

Už jen jeden krok vás dělí od profesionálních služeb v oblasti naceňování a prodeje pozemků.

jakprodatpozemek_logo_test

NEZÁVAZNÁ KONZULTACE ZDARMA

Zaujali jsme Vás? Potřebujete poradit ohledně vašeho pozemku nebo jiné nemovitosti?

Pojďme se domluvit na nezávazné konzultaci zcela zdarma

VOLEJTE

NEBO NÁM NAPIŠTE ZPRÁVU