Odhad ceny pozemku a 7 faktorů, které ho ovlivňují

odhad ceny pozemku

Odhad ceny pozemku V článku se dozvíte, že není odhad jako odhad a proč ho u nás nevypracovává automat na pár kliků. Odhad ceny pozemku má zásadní vliv na následný prodej. Naše odhady nedělá automat na pár kliků po zadání vstupních údajů, ale vypracovává je skutečný expert, člověk z masa a kostí, který se s každým pozemkem důkladně […]

Předkupní právo zrušeno !!

Zrušení předkupního práva od 1.7.2020 Předkupní právo u nás existovalo do roku 2014, poté se zrušilo a znovuzavedlo v roce 2018. Důvodem k navrácení předkupního práva bylo to, že spoluvlastníci chtěli mít možnost ovlivnit, s kým budou danou nemovitost vlastnit. Bohužel se vyskytlo mnoho problémů např. při převodech bytových jednotek, se kterými souviseli podíly na garážích nebo sklepech. […]

Klasifikace BPEJ

Co znamenají jednotlivé čísla v kódu BPEJ? Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) popisuje zemědělskou půdu z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického. BPEJ tvoří pětimístný kód. A co jednotlivé číslice kódu znamenají? Pojďme se na to podívat blíže. Pořadí číslice BPEJ   Rozsah hodnot 1. kód klimatického regionu 0-9 2. a 3. kód hlavní […]

Co znamená BPEJ ?

BPEJ – zkratka charakterizující zemědělskou půdu Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) představuje pětimístný kód, který má v České republice více než dva tisíce různých kombinací. BPEJ popisuje zemědělskou půdu z hlediska půdně-genetického, půdně-ekologického, geologického, geomorfologického, klimatického a hydrologického. Počátky vzniku BPEJ se datují do 70. Let 20 století, kdy se bonitace půdy začala provádět na základě usnesení […]

Jak rozdělit pozemek

Potřebujete rozdělit pozemek? Pomůžeme Vám! Přečtete si příběh pana Jaroslava. Pan Jaroslav měl velký pozemek vedle svého domu, o který se nestačil starat. Napadlo ho tedy pozemek prodat, ale tento nápad ihned zavrhl s tím, že pozemek přímo sousedil s jeho domem a nechtěl ztratit soukromí. Rozhodl se obrátit na naši realitní kancelář a dle referencí oslovil […]