Růst cen zemědělských pozemků vede ke zdražení pachtovného

Ceny zemědělských pozemků v České republice zaznamenávají rapidní růst a stát se rozhodl reagovat na tuto situaci zvýšením pachtovného. Plánované zdražení mělo původně vstoupit v platnost již v letošním srpnu, ale nakonec bylo o několik měsíců odloženo pod tlakem ministerstva zemědělství. Co to přináší pro české zemědělce a jaký bude dopad na zemědělský sektor?

Zatímco zemědělci dosud platili 2,2 procenta ceny půdy, od Nového roku to bude 5,8 procenta. Důvodem pro tuto změnu je rychlý nárůst cen zemědělských pozemků, který dosáhl průměrně 13 procent od roku 2015. Nově stanovená výše pachtovného bere v potaz i predikci vývoje cen půdy do roku 2027.

Tímto opatřením si Státní pozemkový úřad zajistí zhruba 200 milionů korun ročně navíc, které poputují do státního rozpočtu.

Komora se zdražením nesouhlasí, Asociaci nevadí

Agrární komora ČR má výhrady k této změně a tvrdí, že státní zemědělci se již nacházejí v obtížné situaci. Vysoké náklady na provozování zemědělských podniků nejsou v současné době kompenzovány nízkými výkupními cenami. Navíc došlo ke zkrácení zemědělských dotací, což státní farmáři nečekali, a nyní jim chybí podpora, na kterou spoléhali. Agrární komora apeluje na stát, aby zvýšení pachtovného rozložil do několika let, aby nedošlo k razantnímu zdražení kvalitnějších půd. Navíc požadují úlevy, jako snížení nebo prominutí pachtovného na neprodukčních plochách s povinnými úhory.

Naopak Asociaci soukromého zemědělství ČR zvýšení pachtovného nevadí. Tvrdí, že státní půda byla dlouhodobě propachtována a převážně bez výběrových řízení, což znamená, že nájemné bylo pod tržními cenami. Zvýšením pachtovného se podniky dostanou blíže k tržním cenám, které jsou odhadovány od 3 500 korun za hektar a více.

Rozšíření nabídky pozemků k pronájmu

Od příštího roku plánuje Státní pozemkový úřad rozšířit plochy, které bude nabízet k pronájmu, o dalších 20 tisíc hektarů zemědělské půdy. Tyto pozemky jsou neidentifikovány, a nikdo si o ně nevznesl nárok. Tento krok má potenciál přinést další příjmy do státního rozpočtu.

Zemědělci čekají na jasnou metodiku ohledně toho, kdo bude moci na těchto pozemcích nadále hospodařit. Státní pozemkový úřad však nepočítá s vydáváním manuálu a tvrdí, že převod pozemků bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy a bezdlužností žadatelů.

Závěr

Zdražení pachtovného má různé dopady na různé segmenty zemědělského sektoru. Zemědělci čelí výzvám zvyšujících se nákladů a klesajících dotačních podpor, zatímco stát očekává další příjmy z pachtovného, které půjdou do státního rozpočtu.

Zdroj: iDnes

máte dotaz ohledně pozemků nebo potřebujete poradit v oblasti realit??

Kontaktujte mě

Můžete zavolat, napsat e-mail nebo jednoduše vyplňte formulář níže a ozvu se co nejrychleji zpět.