Pronajímáte svůj pozemek a rádi byste z něj měli ročně vyšší výnos?

Spojte se s námi. Zanalyzujeme váš pozemek, zjistíme, jaké jsou současné podmínky pachtovních smluv a co bychom mohli udělat pro to, aby váš pozemek vydělával každý rok více peněz.

Zvýšení pachtovného na pozemku. Získejte více peněz z pronájmu svého pozemku.

Vlastníte půdu, kterou jste zdědili, koupili nebo dostali darem?

Každý rok obdržíte složenku s nájmem a možná ani neznáte obsah nájemní smlouvy, zaplatíte daň a vše je pro Vás vyřešeno.

Nájemní (pachtovní) smlouva ze zákona přechází na nové majitele, kteří ji přebírají se všemi právy a povinnostmi, je ale dobré zajímat se o podmínky pachtovních smluv. V našem článku si shrneme možnosti zvýšení pachtovného.

V případě, že vlastníte půdu jako jediný vlastník (pouze Vy jste zapsáni na příslušném listu vlastnictví), můžete samostatně vyjednávat s nájemcem půdy.

Jako první krok je, vyžádat si aktuální pachtovní smlouvu, kde jsou základní a důležité údaje, a to:

    1. Kdy byla nájemní smlouva uzavřena
    2. Na kolik let je nájemní smlouva uzavřena
    3. Zda je ve smlouvě výpovědní lhůta (např. 5 let) nebo je určená platnost smlouvy do určité doby
    4. Kolik činí ročně pachtovné a zda je daň z nemovitosti placena nájemcem (pachtýřem) nebo daň z nemovitosti platíte Vy jako vlastník

Po zjištění těchto údajů můžete začít s nájemcem vyjednávat o nové podobě nájemní (pachtovní) smlouvy. Doporučujeme jednat písemně – e-mailem, popřípadě telefonicky doladit jednotlivé body smlouvy, nejlépe písemně vše potvrdit, aby nedošlo k pozdějším nedorozuměním.

V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou, doporučujeme kontaktovat nájemce, zda je možné smlouvu obnovit.

Pokud se nájemce staví ke smlouvě jako platné, je nutné tuto smlouvu písemně (doporučeným dopisem) vypovědět a po uplynutí této výpovědní doby vyjednávat s nájemcem původním nebo si zjistit možnosti pronájmu dalším nájemcům půdy v okolí.

V případě, že je smlouva na dobu určitou, opět doporučujeme kontaktovat nájemce s obnovením smlouvy. Pokud však nájemce smlouvu nebude chtít obnovit, musíte čekat na uplynutí doby platnosti smlouvy, která je běžně i 20 let.

Jednání s nájemci (pachtýři) je časově náročné, očekávejte i půlroční či delší jednání. Výnosy z pronájmu půdy jsou velice nízké, zejména pokud je uzavřená starší smlouva na více let, někdy i desetiletí, bez možnosti smlouvu vypovědět.

 

V případě, že je nájemce ochotný vyjednávat, naše doporučení je uzavřít novou nájemní (pachtovní) smlouvu na dobu neurčitou s tří letou výpovědní dobou.

 

Pachtovné orné půdy doporučujeme navýšit na 2.500,- Kč až 4.000,- Kč za hektar s povinností nájemce platit daň z nemovitosti (dle katastrálního území a jeho bonity). Trvalý travní porost je vždy oceněný nižší částkou max. do 2.000,- Kč za hektar.

 

Pokud půdu spoluvlastníte (na listu vlastnictví jste zapsáni s dalšími vlastníky) je třeba se domluvit minimálně v nadpoloviční většině na změně stávající smlouvy, nejlépe však ve shodě všech spoluvlastníků. Možná je dobré přemýšlet, zda Vám v půdě neleží peníze, které Vám momentálně přinesou více užitku jako půda, kterou sice vlastníte, ale neužíváte a užívá ji někdo jiný, který Vám platí malý výnos.

máte dotaz ohledně pozemků nebo potřebujete poradit v oblasti realit??

Kontaktujte mě

Můžete zavolat, napsat e-mail nebo jednoduše vyplňte formulář níže a ozvu se co nejrychleji zpět.