Odhad ceny pozemku

V článku se dozvíte, že není odhad jako odhad a proč ho u nás nevypracovává automat na pár kliků.

odhad ceny pozemku

Odhad ceny pozemku má zásadní vliv na následný prodej. Naše odhady nedělá automat na pár kliků po zadání vstupních údajů, ale vypracovává je skutečný expert, člověk z masa a kostí, který se s každým pozemkem důkladně seznámí.

Jak k odhadům přistupuje zkušená odbornice na prodej pozemků Anna Macková?

Konečnou cenu určuje mnoho faktorů, a i na malých detailech záleží. Při vypracování odhadu čerpám z mnohaletých zkušeností s prodejem zemědělských pozemků. Výpočtu věnuji náležitou pozornost a množství času. Zkoumám všechny vlastnosti a související informace. Nezískáte tak odhad „od oka“, ale skutečnou tržní cenu

Pro vypracování odhadu od vás potřebuji 2 věci:

  • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo čísla pozemků
  • pachtovní smlouvu (její podmínky také ovlivňují konečnou prodejní cenu)

Po odeslání požadavku na odhad ceny vás budu do 48 hodin kontaktovat, abych od vás zjistila další informace nezbytné pro vypracování odhadu. Co vše výslednou cenu ovlivňuje, se dočtete níže.

  1. Pachtovní smlouva

Proč potřebuji pachtovní smlouvu? Její podmínky určují konečnou prodejní cenu. Zejména samotná délka jejího trvání a také délka výpovědní lhůty. Roli hraje i výše pachtovného v Kč/ha/rok.

  1. Velikost a členění pozemku

Samotná velikost pozemku má samozřejmě velikou důležitost. Hodnotí se však i jeho tvar. Pokud majitel nabízí k prodeji více pozemků, bývá výhodou, když tyto pozemky leží vedle sebe a tvoří tak jeden velký celek.

  1. Umístění pozemku

Nemalou roli hraje i to, zda je pozemek součástí lánu, nebo je na kraji obce. Dokážete uhodnout, co je z pohledu ceny výhodnější?

  1. Bonita pozemku – tajemné BPEJ

Bonita pozemku označuje jeho úrodnost – každý pozemek má přiřazeno číslo BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Jedná se o kód o pěti číslicích, který určuje kvalitu pozemku na základě klimatických podmínek v dané oblasti, svažitosti pozemku, jeho expozice vzhledem ke světovým stranám, hloubky půdního profilu a skeletovitosti.

  1. Sklonitost a expozice pozemku

Podrobně je potřeba zkoumat sklon a expozici vždy, když se jedná o svažitý pozemek. Na cenu pozemku ve svahu má vliv ztížená obsluha pozemku nebo potřeba terénních úprav. V potaz je potřeba brát také případnou vodní erozi půdy.

  1. Přístup k pozemku

Dobrý přístup k pozemku má také velkou důležitost. Svoji roli hraje i to, zda je přístup zabezpečen po obecní či soukromé cestě. Jestli je cesta asfaltová nebo jenom tzv. polňačka. Pokud k pozemku přístup není, cenu to jednoznačně ovlivní.

  1. Třída ochrany

Podle třídy ochrany, do které daný pozemek spadá, zjistíme, zda je vůbec možné časem uvažovat o změně účelu využívaní pozemku. To může být zajímavé právě u pozemku na kraji obce z hlediska budoucího rozšiřování zastavěného území.

Teď znáte to nejdůležitější, co při odhadu hodnotím. Proto není divu, že vypracování přesného odhadu chce čas a budete si muset chviličku počkat. Ale výsledek a jistota kvality stojí za to. Profesionální dohad je základ, od kterého se můžete správně odrazit. Díky mým mnohaletým zkušenostem s prodeji zemědělské půdy se můžete na mé odhady zcela spolehnout.

Ráda zodpovím vaše dotazy a připravím pro vás ZDARMA ODHAD CENY VAŠEHO POZEMKU. Nemějte obavu se na mě obrátit.