Odhad ceny pozemku

Dnes Vám prozradím, jak dělám odhad ceny pozemku.

odhad ceny pozemku

Každý pozemek je jiný a cenu ovlivňuje řada faktorů, které je potřeba zvážit. Vypracování takového odhadu, chce svůj čas. Cenu nestřílím jen tak od boku, ale s každým pozemkem se detailně seznámím. Zhodnotím ho. A Vám následně předám odhad s jeho skutečnou tržní cenou.

 

Pro vypracování odhadu od vás potřebuji 2 věci:

  • katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo čísla pozemků
  • pachtovní smlouvu (její podmínky také ovlivňují konečnou prodejní cenu)

Pachtovní smlouva

Proč potřebujeme pachtovní smlouvu? Její podmínky určují konečnou prodejní cenu. Zejména samotná délka jejího trvání a také délka výpovědní lhůty. Roli hraje i výše pachtovného v Kč/ha/rok.

Velikost a členění pozemku

Samotná velikost pozemku má samozřejmě velikou důležitost. Hodnotí se však i jeho tvar. Pokud majitel nabízí k prodeji více pozemků, je ideální, když tyto pozemky leží vedle sebe a tvoří tak jeden velký celek.

Umístění pozemku

Svoji roli hraje i to, zda je pozemek součástí lánu, nebo je na kraji obce.

Bonita pozemku – tajemné BPEJ

Bonita pozemku označuje jeho úrodnost – každý pozemek má přiřazeno číslo BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka). Jedná se o 5 číselný kód, jež určuje kvalitu pozemku na základě klimatických podmínek v dané oblasti, svažitosti pozemku, jeho expozice vzhledem ke světovým stranám, hloubky půdního profilu a skeletovosti.

Sklonitost a expozice pozemku

Podrobně je potřeba zkoumat sklon a expozici vždy, když se jedná o svažitý pozemek. Tyto pozemky mohou být výrazně negativně ovlivněny vodní erozí. Při ní hrozí nebezpečí, že se odplaví právě ta nejúrodnější (nejcennější) horní část půdy.

Přístup k pozemku

Dobrý přístup k pozemku má také velkou důležitost. Svoji roli hraje i to, zda je přístup zabezpečen po obecní či soukromé cestě. Jestli je cesta asfaltová nebo jenom tzv. polňačka. Pokud k pozemku přístup není, cenu to jednoznačně ovlivní.

Třída ochrany

Podle třídy ochrany, do které daný pozemek spadá zjistíme, zda je vůbec možné časem uvažovat o změně účelu využívaní pozemku. To může být zajímavé právě u pozemku na kraji obce, z hlediska budoucího rozšiřování zastavěného území.

 

Ufff a je to. Toto je to nejzákladnější, co hodnotím. Proto se prosím nedivte, že na odhad ode mne si budete muset chviličku počkat. Zato, ale máte jistotu, že bude vypracován s maximální profesionalitou. Právě díky mým mnohaletým zkušenostem s prodeji zemědělské půdy je možné se na mé odhady zcela spolehnout.

Nemějte obavu se na mě obrátit. Ráda zodpovím Vaše další dotazy a připravím pro Vás ZDARMA ODHAD CENY VAŠEHO POZEMKU.