pole cesta strom

Zajímá Vás, jakou hodnotu má Váš pozemek?

V tomto článku se dozvíte, co všechno ovlivňuje cenu zemědělského pozemku. 

Co ovlivňuje cenu pozemku?

  • BPEJ (Bonitovaná půdně ekologická jednotka)
  • Velikost pozemku
  • Vlastnictví pozemku (jeden vlastník či více spoluvlastníků)
  • Zda je pozemek užívaný
  • Podmínky nájemní (pachtovní) smlouvy
  • Přístupnost pozemku
  • Tvar a sklon pozemku
  • Celistvost pozemku
  • Situace na realitním trhu

BPEJ a cena půdy

Z BPEJ kódu jednoduše zjistíte, v jakém klimatickém regionu se pozemek nachází, jeho sklon a výnosnost půdy.

Více o kódu BPEJ se dozvíte zde: (odkaz).

Velikost pozemku

Zde platí, že čím větší, tím samozřejmě lepší. To znamená, že pokud máte pozemek s výměrou 5 000 m2, dostanete za něj více než za stejný pozemek o výměře 500 m2.

Jeden majitel nebo více spoluvlastníků

Při určení ceny pozemku, který má více majitelů je důležitým faktorem právě podíl, který se prodává, tzn., zda pozemek jako celek nebo jen jeho část. V případě prodeje podílu je cena nižší o 15-40 % v závislosti na množství spolumajitelů a velikosti prodávaného podílu. 

Užívaný vs. neužívaný pozemek

Cenu pozemku ovlivňuje i to, zda na pozemku někdo hospodaří, zda platí pachtovné a a zda má majitel s uživatelem pozemku podepsanou pachtovní smlouvu.

Podmínky nájemní (pachtovní) smlouvy

U nájemní (pachtovní) smlouvy hraje důležitou roli především délka trvání smlouvy, výpovědní lhůta a výše nájemného za hektar za rok. Cenu pozemku mohou ovlivnit i další podmínky nájemní (pachtovní) smlouvy jako např. předkupní právo. Pokud si nejste jistí a potřebujete v tomto poradit, obraťte se na nás.

Přístupnost pozemku

Vede k pozemku přístupová cesta? Pokud ano, jedná se o veřejnou nebo soukromou komunikaci?

Tvar a sklon pozemku

Tvar a sklon pozemku ovlivňuje, jakým způsobem lze pozemek obhospodařovat a také na jaké účely se dá využít. Např. dlouhý úzký pozemek na svahu bude mnohem hůře přístupný a obhospodařovatelný než čtvercový pozemek na rovině.  

Situace na realitním trhu

Realitní trh se neustále mění a vyvíjí a s ním i tržní ceny nemovitostí. Základní představu o tom, za jaké ceny se v současnosti pozemky nabízí, můžete získat na různých inzertních portálech, jako jsou například Sreality.cz.

Ceny uvedené na těchto portálech jsou ale pouze ceny nabídkové, prodejní cena bývá ve většině případů nižší.

Kalkulačky na výpočet ceny pozemku

Kalkulačky zpravidla poskytnou jen orientační cenu za m2 v dané lokalitě. Tržní cena Vašeho pozemku může být na základě výše popsaných faktorů ve skutečnosti úplně jiná.

Obraťte se na nás a my Vám vypracujeme tržní odhad ceny Vašeho pozemku zdarma a bez závazků.