Zrušení předkupního práva od 1.7.2020

Předkupní právo u nás existovalo do roku 2014, poté se zrušilo a znovuzavedlo v roce 2018. Důvodem k navrácení předkupního práva bylo to, že spoluvlastníci chtěli mít možnost ovlivnit, s kým budou danou nemovitost vlastnit. Bohužel se vyskytlo mnoho problémů např. při převodech bytových jednotek, se kterými souviseli podíly na garážích nebo sklepech. Novela občanského zákoníku tedy opět předkupní právo zrušila a to s platností od 1.7.2020.

Od 1.7.2020 je tedy možné svou nemovitost prodat či darovat bez toho, aniž byste oslovili spoluvlastníky.

Předkupní právo ale nadále platí v případech, kdy nemohou vlastníci nijak ovlivnit situaci, např. zdědíte-li nemovitost, bude povinnost předkupního práva platná po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí stanovené doby je možné nemovitost nabídnout opět volně bez oslovení spoluvlastníků.

 

Zdroj:

https://bit.ly/2YNp2Iu

https://bit.ly/2VN9ToH