Potřebujete rozdělit pozemek? Pomůžeme Vám!

Přečtete si příběh pana Jaroslava.

Pan Jaroslav měl velký pozemek vedle svého domu, o který se nestačil starat. Napadlo ho tedy pozemek prodat, ale tento nápad ihned zavrhl s tím, že pozemek přímo sousedil s jeho domem a nechtěl ztratit soukromí. Rozhodl se obrátit na naši realitní kancelář a dle referencí oslovil mne a chtěl poradit, jak s prodejem, tak s vyřešením velikostí pozemku. Pozemek byl částečně stavební a částečně tvořil ornou půdu.

Podle přání pana Jaroslava jsme chtěli zachovat menší pozemek vedle jeho domu, obrátila jsem se tedy na geodeta, se kterým naše realitní kancelář spolupracuje a po konzultaci nám vypracoval návrh geometrického plánu.

Další fází bylo zajištění souhlasu s rozdělením pozemku u příslušného Stavebního úřadu, který se vždy musí vyjádřit k návrhu písemně, jinak nebude Katastrálním úřadem rozdělení pozemku zapsáno. Po zajištění souhlasu vypracoval geodet finální podobu geometrického plánu, který nechal potvrdit Katastrálním úřadem.

Během tohoto procesu jsem pozemek nabízela na realitních stránkách, kde byl ohlas velice kladný a jeden vážný zájemce byl připravený pozemek koupit ihned po souhlasu stavebního úřadu. Po finálním potvrzení geometrického plánu příslušným Katastrálním úřadem jsem nechala vypracovat Kupní smlouvu, přiložila vypracovaný geometrický plán se souhlasem stavebního úřadu a převedli jsme pozemek na nového majitele.

Doba mezi přáním pana Jaroslava a prodejem nebyla dlouhá, konkrétně 9 týdnů, protože připomínky Stavebního úřadu jsem jako makléřka dokázala doložit a vyřídit. V některých případech se ale stává, že Stavební úřady mají více připomínek k dělení a musím tedy často hledat správné řešení s konzultací geodeta a majitelem pozemku. Rozdělení pozemku se může dle dalších dodatečných požadavků protáhnout i o čtyři týdny.

Pan Jaroslav byl velice spokojený, protože přišel s přáním prodat část pozemku a odcházel po 9 týdnech s financemi na rekonstrukci domu, který si chtěl připravit na budoucí spokojený a bezstarostný důchod.

 V případě zájmu o dělení pozemků se na mě obraťte, ráda se budu Vašemu přání věnovat od začátku do konce.